Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
Základná umelecká škola v Pezinku
Hudobný odbor                                                                                                              Pedagógovia              

Výtvarný odbor                                                                                               Občianske združenie          

Tanečný odbor                                                                                        Festival Eugena Suchoňa           

Literárno dramatický odbor                                                                 Osobnosť E. Suchoňa                          

Absolventi 2018/2019                                                                                   Transparentná škola     

Základná umelecká škola v Pezinku

                       
       

    „Hudba je druh komunikácie, s ktorou sa dorozumiete 

     na celom svete bez toho, aby ste ovládali cudzie jazyky.“