Fotogaléria
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v PezinkuTanec s vločkou 10.12.2018

.............................................................................................
Adventný koncert 7.12.2018

.............................................................................................
Mikulášsky interný koncert 6.12.2018

.............................................................................................
Spomienka na Eugena Suchoňa 23.11.2018

.............................................................................................
Interný koncert 22.11.2018

.............................................................................................
Pezinok spieva - spievajte s nami 11.11.2018

.............................................................................................
Mladí klaviristi 6.-7. 11. 2018
ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave

.............................................................................................
Jablkové hodovanie v Limbachu 6.10.2018

.............................................................................................
Športové hry seniorov v Ivanke pri Dunaji 29.9.2018

.............................................................................................
Pezinské Vinobranie 21.9.2018

.............................................................................................
Záver školského roka 2017-2018

.............................................................................................Deň otvorených dverí v DSS - Rača 28.6.2018

.............................................................................................Udelenie ocenení najlepším žiakom a študentom
pezinských škôl 26.6.2018

.............................................................................................
Deň pezinského baníctva 25.6.2018

.............................................................................................
Spevácky seminár 21.6.2018

.............................................................................................
Tešíme sa na prázdniny 19.6.2018

.............................................................................................
Slávnostné udeľovanie mestských ocenení 14.6.2018

.............................................................................................
Absolventi hudobnej náuky 2017/2018

.............................................................................................
Tancujte s nami 10.6.2018

.............................................................................................
Keramické trhy - výstava - 8.-9.6.2018

.............................................................................................
Keramické trhy - Sekvoja - 8.6.2018

.............................................................................................
Danubiana - Bratislava - 31.5.2018
výlet absolventov

.............................................................................................
Deti za oponou 27.5.2018

.............................................................................................
Absolventský koncert 25.5.2018

.............................................................................................
Výstava prác žiakov VO

.............................................................................................
Absolventi ZUŠ 2017/2018

.............................................................................................
Volanie netvora 23.5.2018

.............................................................................................
Kvietok pre mamu 18.5.2018

.............................................................................................Nitrianska lutna 2018 - 18.5.2018, Nitra

.............................................................................................SALTARE ORBIS 2018 - 12.5.2018 - Malacky

.............................................................................................Zahrajže nám píšťalôčka 2018
11. 5. 2018 - Nové Zámky

.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Koncert sláčikového oddelenia 10.5.2018
(ped.: P. Šesták-husle, M. Milčiková-violončelo)

.............................................................................................Violončelo Pezinok

Talenty pre Slovensko 3.5.2018
Celoslovenská súťaž v hre na viole,
violončele a kontrabase - Dolný Kubín

.............................................................................................
Festival slovanských tradícií 28.4.2018

.............................................................................................
Z každého rožku trošku 27.4.2018

.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Interný koncert 26.4.2018

.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Svetový deň umenia - koncert - 18.4.2018 - Modra

.............................................................................................
Diplomový koncert 12.4.2018

.............................................................................................Matičný dom - Ivanka pri Dunaji - 8.4.2018

.............................................................................................


Ella Dočolomanská Violončelo Pezinok

Mladý violončelista Slovenska 2018
14. ročník celoslovenskej súťaže
v hre na violončelo - Kežmarok


.............................................................................................
Jarný koncert 22. marec 2018

.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Našim učiteľom 19.3.2018 - Modra

.............................................................................................
Vystúpenie jubilantom 13.3.2018

.............................................................................................
Tanečný workshop 2.3.2018

.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
  
.............................................................................................
Karneval - Tanečný odbor
  
.............................................................................................
Vystúpenie pre seniorov 10.2.2018 - Rača
  
.............................................................................................


Pezinok

Pezinok
  
.............................................................................................
Vianočné posedenie ZUŠ Pezinok
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Vianočný koncert 20.12.2017
  
.............................................................................................

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Tanec s vločkou 18.12.2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Majstrovské violončelové kurzy 14.12.2017 - Modra
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Adventný koncert 8. december 2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Interný koncert 7.12.2017
  
.............................................................................................
Dni Miloša Ruppeldta 2017 - 5.12.2017 - Bratislava
  
.............................................................................................Svätobarborský banícky šachtág 2017
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Jesenný koncert 23. november 2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Festival Eugena Suchoňa 26. a 27. október 2017
  
.............................................................................................

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Tanečná súťaž My Dance Myjava 21.10.2017
  
.............................................................................................

Violončelo Pezinok

Modranské veršobranie 2017 - 19.10.2017 - Modra
  
.............................................................................................
Vystúpenie - Mesiac úcty k starším - 19.10.2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Konzervatórium Brno - konzultačná hodina
  
.............................................................................................
Jablkové hodovanie v Limbachu 7.10.2017
  
.............................................................................................
Celoslovenská prehliadka speváckych seniorských
súborov 27.9.2017 - 18. ročník - Pezinok
  
.............................................................................................Vinobranie Pezinok 2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Brněnské smyčcové kurzy 2017 - 27.8 - 2.9.2017
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Záver školského roka 2016-2017
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Trinásť pochodujúcich čajníkov a Dáždnik
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Vrabčiaci 26.6.2017
  
.............................................................................................Dni pezinského baníctva 23.6.2017
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Hudobný podvečer žiakov
z husľovej triedy Mgr. art. P. Šestáka


.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Tancujte s nami 19. jún 2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Spoločný koncert
so ZUŠ J. Kowalského Bratislava
14. jún 2017 - Mirbachov palác.............................................................................................


Violončelo Pezinok

IX. ročník Beliczayho Medzinárodnej
súťažnej prehliadky v komornej hre
9. jún 2017 v Komárne.............................................................................................


Violončelo Pezinok

V čom kráčaš baroko 9. jún 2017

.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Tešíme sa na prázdniny 9. jún 2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Violončelový recitál Kristián Mrva 6.6.2018
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Absolventský koncert 26. máj 2017
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Kvietok pre mamu 17. máj 2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Spolupráca so ZUŠ J. Kowalského Bratislava
„Bratislavské mestské dni 2017“
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Mladý violončelista Slovenska 2017
13. ročník celoslovenskej súťaže
v hre na violončelo - 8.4.2017  - Kežmarok

  
.............................................................................................
Vystúpenie žiakov ZUŠ v DSS Pezinok
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave oslavuje
s družobnými školami - video - 4.4.2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave oslavuje
s družobnými školami - 4.4.2017 - Bratislava
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Jarný koncert 30. marec 2017


.............................................................................................
Deň učiteľov - Gymnázium v Pezinku
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Violončelový koncert 22. marec 2017 - Bratislava
  
.............................................................................................
Vystúpenie jubilantom 22. marec 2017
  
.............................................................................................

Violončelo Pezinok

II. Kolo Pohára federácie v karate-Pezinok-2017
Katarína Klučárová - violončelo
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Interný koncert 16. marec 2017
  
.............................................................................................
Ženích pre slečnu Myšku - ZŠ Bielenisko
  
.............................................................................................
Vystúpenie Sekvoje v DSS a ZpS Rača 7.2.2017
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Konzervatórium Brno - prijímacie skúšky
Kristián Mrva - violončelo
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Vianočný koncert 16. december 2016
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Tanec s vločkou 12. december 2016
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Adventný koncert 9. december 2016
  
.............................................................................................Dňa 6.12.2016 naši žiaci pripravili program
pre hospitalizované deti v Detskej fakultnej
nemocnici v Bratislave
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Vernisáž výstavy „Tí, ktorí zmizli“
  
.............................................................................................
Vernisáž výstavy obrazov „Maľba na skle“
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Petra Noskovičová - Vernisáž výstavy 2. 11. 2016

.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

65. výročie ZUŠ E. Suchoňa
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Slávnostný koncert k 65. výročiu školy
21. október  2016
  
.............................................................................................
Jablkové hodovanie v Limbachu 2016
  
.............................................................................................
ŽENÍCH SLEČNY MYŠKY
  
.............................................................................................
ZUŠ Pezinok Vinobranie 2016
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Brněnské smyčcové kurzy 2016
  
.............................................................................................
Záleská divadelná púť 26. august 2016
  
.............................................................................................

 


ŽENÍCH SLEČNY MYŠKY 8. jún 2016
  
.............................................................................................

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Tancujte s nami 5. jún 2016

.............................................................................................

 

2.júna 2016 naši žiaci pod vedením pedagógov M.Mráza a E.Rosenberger pripravili program pri príležitosti MDD pre hospitalizované deti v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave

  
............................................................................................. 


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Absolventský koncert 27. máj 2016
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Deň s Jánom Kupeckým 20. máj 2016
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Kvietok pre mamu 11. máj 2016
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Z každého rožku trošku 27. apríl 2016
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Hommage à Procházková koncert 6.4.2016 - Bratislava
  
.............................................................................................

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Jarný koncert 7. apríl 2016
  
.............................................................................................

Violončelo Pezinok

Hommage à Procházková príprava
  
.............................................................................................

Violončelo Pezinok

MLADÝ VIOLONČELISTA SLOVENSKA 2016
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Interný koncert 10. marec 2016
  
.............................................................................................

Violončelo Pezinok

Smyčcové soboty konzervatoř Brno
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
  
.............................................................................................


Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Koncert komornej hudby 11. február 2016
  
.............................................................................................
Blíži sa vianočný čas 18. december 2015
  
.............................................................................................Vianočné trhy Sekvoja 12. december 2015
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Adventný koncert 11. december 2015
  
.............................................................................................
Tanec s vločkou 7. december 2015
  
.............................................................................................
Otvorenie baníckej expozície
  
.............................................................................................
Mladá Boleslav - Slávnosti vína
  
.............................................................................................
Jesenný koncert 13. november 2015
  
.............................................................................................Violončelo Pezinok

Festival Eugena Suchoňa 22. a 23. október 2015
  
.............................................................................................
Interný koncert 15. október 2015
  
.............................................................................................
Tešíme sa na prázdniny 16. jún 2015
  
.............................................................................................
Tancujte s nami 7. jún 2015
  
.............................................................................................
Spomienka na Ľudovíta Rajtera 4. jún 2015
  
.............................................................................................

Májový koncert 29. máj 2015
  
.............................................................................................

Vystúpenie žiakov LDO 20. máj 2015
  
.............................................................................................
Kvietok pre mamu  11. máj 2015
  
.............................................................................................

Hrá celá rodina  23. apríl 2015
  
.............................................................................................
Jarný koncert  26. marec 2015
  
.............................................................................................
Koncert komornej hudby 19. február 2015
  
.............................................................................................
Blíži sa vianočný čas 18. december 2014
  
.............................................................................................
Tanec s vločkou 15. december 2014
  
.............................................................................................
Adventný koncert 12. december 2014
  
.............................................................................................


Violončelo Pezinok

Violončelové zimné obrázky 11. december 2014
  
.............................................................................................
Dve z jedného mesta 5. december 2014
  
.............................................................................................
Jesenný koncert 14. november 2014
  
.............................................................................................Záver šk. r. 2013-14
  
.............................................................................................
Júnový koncert 18. jún 2014
  
.............................................................................................
Deti za oponou 11. jún 2014
  
.............................................................................................
Tancujte s nami 8. jún 2014
  
.............................................................................................
Absolventský koncert 30. máj 2014
  
.............................................................................................

Kvietok pre mamu 14. máj 2014
  
.............................................................................................Žiaci z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži Talenty pre Slovensko 2014

Talenty pre Slovensko 2014
  
.............................................................................................


Z každého rožku trošku 25. apríl 2014
  
.............................................................................................

Slávnostné uvedenie CD z ranej klavírnej
tvorby Eugena Suchoňa 2. apríl 2014
  
.............................................................................................
Jarný koncert 27. marec 2014
  
.............................................................................................
Koncert komornej hudby 13. február 2014
 
.............................................................................................

Blíži sa vianočný čas 18. december 2013
 
.............................................................................................

Adventný koncert 13. december 2013
 
.............................................................................................
Predvianočný interný koncert 12. december 2013
 
.............................................................................................
Tanec s vločkou 9. december 2013
 
.............................................................................................
Súťaže dychového oddelenia 2013
  
.............................................................................................
Violončelová jeseň v Modre 2013
 
.............................................................................................

Andrej Drgala - Vernisáž výstavy 18. november 2013
 
.............................................................................................
Festival E. Suchoňa  17. - 18. október 2013
 
.............................................................................................

Eugen Suchoň a Pezinok  4. október 2013
 
.............................................................................................

Tanečné popoludnie 16. jún 2013
 
.............................................................................................

Záverečné vystúpenie žiakov LDO 12. jún 2013
 
.............................................................................................
Absolventský koncert 31. máj 2013
 
.............................................................................................
Kvetinkový koncert 17. máj 2013
 
.............................................................................................


Rodinný koncert 22. apríl 2013
 
.............................................................................................


Jarný koncert 5. apríl 2013
 
.............................................................................................


Tanečné vystúpenie 18. december 2012
 
............................................................................................. 


Blíži sa vianočný čas 13. december 2012
 
.............................................................................................
Divadielko pod stromčekom 12. december 2012
 
.............................................................................................

Adventný koncert 7. december 2012
 
............................................................................................. 


Tancujte s nami 16. jún 2012
 
.............................................................................................
Absolventský koncert 25. máj 2012
 
.............................................................................................
Májová besiedka 23. máj 2012
 
.............................................................................................
   Kvetinkový koncert 16. máj 2012

.............................................................................................
Populárny koncert 4. máj 2012
 
.............................................................................................Ecorec 26. apríl 2012

.............................................................................................
Jarný koncert 29. marec 2012
 
.............................................................................................
Vianoce s LDO 21. december 2011

.............................................................................................Vianočný koncert HO  20.12. 2011
         
..............................................................................................
Predvianočná nálada s TO 12.12. 2011

.................................................................................................
Adventný koncert 9. december 2011

.................................................................................................

Violončelová jeseň v Modre 11.11.2011
          
.................................................................................................

Festival E. Suchoňa 20.-21. október 2011
    
..................................................................................................
    Pezinok oknami 8. september 2011

.................................................................................................. 
Tanečné popoludnie 19. jún 2011

..................................................................................................
Absolventský koncert 27. máj 2011

..................................................................................................

Kvetinkový koncert 18. máj 2011

..................................................................................................  
Rodinný koncert 15. apríl 2011
  
..................................................................................................
Jarný koncert 31. marec 2011
 
..................................................................................................
Vianočný koncert 16. december 2010

..................................................................................................
Adventný koncert 10. december 2010

..................................................................................................
Danica Tyková: Dialógy s kovom

.................................................................................................. 
Spoločné vianočné vystúpenie
TO-LDO-HO, 6. december 2010
   
..................................................................................................
Obraz jesene 25. október 2010
 
..................................................................................................
Vlk a kozliatka 23. jún 2010

..................................................................................................
Výlet - Dolná  Krupá  9. jún 2010

..................................................................................................

Absolventský koncert 28. máj 2010
 
..................................................................................................

Kvetinkový koncert 14. máj 2010

..................................................................................................
Populárny koncert  23. apríl 2010

..................................................................................................

Jarný koncert  26. marec 2010

.................................................................................................
Vianočný koncert hudobného odboru
16. december 2009


..................................................................................................
Vianočný interný koncert
14. december 2009


..................................................................................................
Vianočný koncert tanečného odboru
10. december 2009


................................................................................................
Adventný koncert 4. december 2009

...................................................................................................
Interný koncert 2. december 2009

..................................................................................................
Festival E. Suchoňa 22.-23. október 2009

...................................................................................................
Záverečný interný koncert
17. jún 2009

.......................................................................................
Priateľský koncert 3. jún 2009

.........................................................................................
Absolventský koncert 29. máj 2009

.........................................................................................
Kvetinkový koncert 14. máj 2009

........................................................................................
Vianočný koncert hudobného odboru 2008

........................................................................................
Vianočný koncert tanečného a
literárno-dramatického odboru 2008


........................................................................................
Tanečné popoludnie 8. júna 2008

.....................................................................................
Absolventský koncert 30. máj 2008

......................................................................................
Koncert populárnej hudby
2. máj 2008

.....................................................................................
Animal planet - Výstava prác žiakov výtvarného odboru
(Kultúrne centrum Pezinok)


....................................................................................
Škola


...................................................................................
—> 
Späť


—> Naše úspechy


Pezinok