Kontakty pedagógov
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art. - riaditelzuspk@gmail.com
                                                                            0905 979 539

Mgr. Andrea Smolkovázastupcazuspezinok@gmail.com
                                                                 0911 233 659

Mgr. et Mgr. Ľudmila Wittlingerová - l.wittlingerova@gmail.com

Tatiana Trávničková, DiS.art. - tajnicka1@gmail.com

Mária Hutníková, DiS.art. - maria.hutnikova@azet.sk

Marián Mráz, DiS.art. - marian.mraz@post.sk

Mgr. Eva Rosenberger
, DiS.art.  - mgrevarosenberger@gmail.com


PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art. -
                                                         
lubomira.zahradnikova@gmail.com


Mgr. art. Peter Šesták - petersestak@gmail.com


Myriam Gažová, DiS.art. - myriamgazova@gmail.com


Mgr. Katarína Džoganíková - katarina.korcekova84@gmail.com

—> Späť

—> Fotogaléria