Podklady k platbe
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


-----------------------------------------------
IBAN: SK08 5600 0000 0066 1171 2004
-----------------------------------------------
BIC kód banky: KOMASK2X
-----------------------------------------------


Konštantný symbol: 0308



Variabilný symbol je zvlášť pridelený

každému pedagógovi -
kliknite na odkaz.



Poplatky za školné(sumu) nájdete
kliknutím na odkaz: Školné-informácie.





—> Kontakt


—> Školné - informácie


—> Variabilný symbol