Rada rodičov
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Rada rodičov:


Členovia

Radomír Jirku - štatutár /predseda/ OZ
Zuzana Bereníková - podpredseda výboru OZ
Zuzana Klučárová - pokladník


členovia výboru OZ :

Ľubica Horňáková

Róbert Hanzély

Michaela Syrová

Michaela Bírová


Revízna komisia OZ:

Eva Mojžišová - predseda revíznej komisie
Elena Farkašová - člen revíznej komisie
Renáta Kučerová - člen revíznej komisie
 

—> Späť

—> O nás

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Kontakty pedagógov

—> Občianske združenie