Rada rodičov
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Rada rodičov:


Radomír Jirku - predseda Rady rodičov
Zuzana Bereníková - podpredseda Rady rodičov
Zuzana Klučárová - pokladník

členovia:

Ľubica Horňáková, /člen RR/
Eva Mojžišová, /člen RR/


Revízna komisia:


Róbert Hanzély - predseda revíznej komisie
Michaela Brehler - člen revíznej komisie
Zuzana Andelová - člen revíznej komisie
—> Späť

—> O nás

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Kontakty pedagógov

—> Občianske združenie