Rada školy
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku

Rada školy:


predseda:
Myriam Gažová, DiS.art. - zástupca pedagógov

podpredseda :
Mgr. art. Katarína Schaubmarová  - zástupca pedagógov

Robert Milčik - zástupca nepedagogických zamestnancov


delegovaní zástupcovia mesta :

Matej Farbula
Ing. Jozef Chynoranský
Mgr. Kvetoslava Štrbová
Peter Janeček

zástupcovia rodičov :

JUDr. Monika Gašparovičová
Silvia Horváthová
Viera Nováková
Elena Marková
—> Späť

—> O nás

—> Školné

—> Kontakt

—> Fotogaléria

—> Pedagógovia

—> Rada rodičov

—> Správa 2011/2012

—> Kontakty pedagógov

—> Občianske združenie